Krypto mining er et fenomen du sikkert har hørt om. Det er en prosess hvor Blockchain godkjenner transaksjoner, som sikrer nettverket til blokkjeden. Denne prosessen utvinner og graver ut nye Bitcoins fra blockchain. Mining kalles for gruvedrift på norsk. Det har lenge vært populært å investere større pengebeløp i, for å drive denne type gruvedrift. For å kunne mine må du løse de matematiske oppgavene som er mest omfattende ved hjelp av spesialiserte datamaskiner. Opererer du med minere blir du belønnet med Bitcoins, som takk for å sikre blokkjeden.

Bitcoin sitt mål er å fungere som en alternativ valuta for å eliminere behovet fra en tredjepart. Du kan dermed gjennomføre transaksjoner uten å gå gjennom banken. Handelen vil dermed skje mellom deg og den andre parten. Noe som vil spare tid og gi mindre kostnader for gjennomføring av transaksjoner mellom ulike landegrenser. Flere virksomheter som for eksempel et Bingo Casino, leter etter trygge og praktiske betalingsmåter på nettet. Dette er for å sikre mer komfortable brukeropplevelse som kryptoen kan bidra med. Ulike betalingsalternativer gjør også at du kan velge å gå for det du foretrekker.

Er krypto mining lovlig i Norge?

Det er ikke ulovlig med Bitcoin mining i Norge. Land som Kina har et forbudd mot dette, fordi det bruker mye strøm. Prosessen bruker mye datakapasitet, som krever mye strøm. Derfor regnes metoden som lite miljøvennlig. Bitcoin sin utvinning har et strømforbruk som skal være anslått på 18 terrawatt-timer i mai i 2021. Det kan sammenlignes med Norges strømforbruk på rundt 124 terrawatt-timer i løpet av et år. Mining krever dermed mer strøm enn det Norge i sin helhet har til sammen. Noe som er årsaken til mye debatt om det burde være ulovlig eller ei.

Krypto regnes for å være virtuelle valuta med sitt opphav på nettet. Det er en uregulert type med digitale penger. Har du minet i Bitcoins i løpet av inntektsåret, skal dette inntektsføres til markedsverdien på utvinningstidspunktet. Det er altså i norske kroner. Er det overskudd fra miningen, skal det oppgis som skattepliktig i inntekten i skattemeldingen under «annen inntekt». Har du minet i løpet av inntektsåret og er i din besittelse ved utgangen av inntektsåret skal verdien bli oppgitt som formue i skattemeldingen. Dette gjøres under «formue andre finansprodukter».

Lønnsomt å mine?

I Norge er det dyr strøm, så mining på dagens marked kan være mindre lønnsomt. Fordelen er at det går an å følge med på miningkalkulatorer for å se når det går i pluss. På grunn av de norske strømprisene vil du kanskje gå mer i minus enn pluss. Den strømmen som på en måte blir bortkastet på mining, gjøres om til varme. Miningen kan fungere bra om vinteren. Det kan derfor være bedre å investere i kjøp av kryptovaluta i stedet. Pool mining er en form for mining hvor du er den som bidrar med datakraften. Du får da en andel av Bitcoint tilsvarende andelen du har brukt på datakraft.

Grunnen til at Bitcoint mining bruker så mye energi, er som sagt datakraften. Den krever såpass mye med strøm for å kunne løse algoritmiske oppgaver som er på Blockchain. For hvert antall som deltar i miningen, desto mer energi blir brukt til det. Den enorme verdiøkningen i Bitcoint, gjør mining om til en slags sport. Det blir sett på som en måte å tjene noen spenn på. Politikere både i Norge og USA mener at dette tar på naturressursene våre. Enkelte rapporter viser til at Bitcoint bruker 0,5 prosent av den globale elektrisiteten. Dermed brukes det så mye mer strøm per år. Kryptoforkjempere mener gjerne annet. At energien som blir brukt er fornybar. Etablerte formum som Bitcoint Mining Council diskuterer og informerer om strømforbruket som er relatert til miningen.